Saturday, February 14, 2009

wanita paling bahagia di dunia


(Petikan daripada buku "Wanita Paling Bahagia Di Dunia" karangan Dr. 'Aid Al-Qarni)

DAHAN-DAHAN EMAS
Bold

Dahan pertama : Ramai wanita di dunia menuntut kebahagiaan di setiap perkara, mencarinya di setiap sudut, tetapi mereka tidak mencarinya dengan beriman kepada Allah.

Dahan kedua : Allahlah satu-satunya yang memiliki kuasa memberi kebahagiaan kepada manusia, maka usahlah mencari kebahagiaan daripada selainNya.

Dahan ketiga : Hartawan-hartawan menyangka kebahagiaan itu pada harta, raja-raja pula menyangka kebahagiaan pada kekuasaan, sebenarnya kebahagiaan adalah pada ibadah kepada Allah.

Dahan keempat : Seorang tokoh yang masyhur berkata selepas pengIslamannya : Aku mencari kebahagiaan selama 40 tahun, namun aku tidak menemuinya kecuali dengan keimanan kepada Allah.

Dahan kelima : Wanita yang sempurna dan mulia ialah wanita yang diharapkan kebaikannya dan terpelihara dari kejahatannya. Dia menyampaikan manfaat kepada orang lain dan tidak menyakiti mereka.

Dahan keenam : Wanita berpelajaran yang mendalami agama membaca 'buku' alam ciptaan Tuhan yang terbentang, lalu melihat 'lembaran' keEsaan Allah dan memerhati 'huruf' kekuasaanNya.

Dahan ketujuh : Apabila seorang wanita memperelokkan hubungannya dengan Allah , Allah akan memperelokkan suaminya dan anak-anaknya, lalu lahirlah anak-anak yang soleh dan baik.

Dahan kelapan : Jangan percaya kepada tamadun Barat yang mendakwa mereka membahagiakan wanita selepas kita melihat wanita Barat sempit dengan kehidupan mereka.

Dahan kesembilan : Sebesar-besar tanda agama memberi kepada wanita hak mereka ialah apa yang disebut Allah di dalam kisah Maryam yang suci dan Asiah isteri Firaun da'ieah yang sejati.

Dahan kesepuluh : Sekiranya wanita bertanya diri mereka mengapa Asiah isteri Firaun menolak istana dan kemegahan malah memilih menentang taghut? Jawapannya : Kerana beliau beriman kepada Allah.P/S : Doa : Ya Allah, jadikanlah dunia di tangan kami, bukan di hati kami.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails